ပင်မစာမျက်နှာ » အသက်အာမခံ » နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ

နှစ်တိုငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ

၎င်းအာမခံသည် အာမခံထားသူအသက်ဆုံးရှုံးပါက ၎င်း၏စီးပွားရေးငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများကို ကာကွယ်ပေးသော အာမခံဖြစ်ပါသည်။ ငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ အမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် အာမခံအကာအကွယ်ယူရင်း ငွေစုဆောင်းနိုင်သော အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

အာမခံထားခွင့်ရှိသူ

 • လူကြီးမင်း တန်ဖိုးရှိသော အနာဂတ်များအတွက် ထားရှိနိုင်သည်။
 • လူကြီးမင်း၏ မိသားစု (သို့) သားငယ်သမီးငယ်များအတွက် ထားရှိနိုင်သည်။
 • လူကြီးမင်း၏ ဇနီး (သို့) ဇနီးလောင်းအတွက် အပြန်အလှန်ထားရှိနိုင်သည်။
 • အသက် ၁၀ နှစ်မှ ၆၀ နှစ် အတွင်းရှိသူများထားရှိနိုင်သည်။ အသက် (၁၀) နှစ်မှ (၁၈) နှစ်ရှိသောလူငယ်များအတွက် မိဘအုပ်ထိန်းသူမှ ထောက်ခံချက်ဖြင့်ထားရှိနိုင်သည်။

ထားရှိနိုင်သော အာမခံသက်တမ်း

 • အာမခံသက်တမ်းအား (၅)နှစ်၊ (၇)နှစ်၊ (၁၀)နှစ် ထားရှိနိုင်သည်။ အသက် (၅၆) မှ (၅၈) အထိ (၇)နှစ် သက်တမ်း ထားရှိနိုင်သည်။ အသက် (၅၉) မှ (၆၀) အထိ (၅)နှစ် သက်တမ်း ထားရှိနိုင်သည်။

အာမခံထားငွေ

အာမခံထားငွေကို (၁၀) သိန်း မှ သိန်း (၅၀) ထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

ပရီမီယံပေးချေမှု

ပရီမီယံပေးချေမှုကို လစဉ်၊ သုံးလတစ်ကြိမ်၊ ခြောက်လတစ်ကြိမ်၊ တစ်နှစ် စသဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါသည်။ (အရစ်ကျဖြင့်လည်း ပေးချေနိုင်ပါသည်။)

ပရီမီယံနှုန်း

အသက် Term
5 year 7 years 10 years
1 month 1 year 5 year 1 month 1 year 7 year 1 month 1 year 10 years
10-27 15,900 190,800 954,000 10,900 130,800 915,600 7,200 86,400 864,000
28-32 16,000 192,000 960,000 10,900 130,800 915,600 7,200 86,400 864,000
33-34 16,000 192,000 960,000 11,000 132,000 924,000 7,200 86,400 864,000
35-39 16,000 192,000 960,000 11,000 132,000 924,000 7,300 87,600 876,000
40 16,100 193,200 966,000 11,000 132,000 924,000 7,300 87,600 876,000
41-44 16,100 193,200 966,000 11,100 133,200 932,400 7,400 88,800 888,000
45-46 16,200 194,400 972,000 11,200 134,400 940,800 7,500 90,000 900,000
47 16,200 194,400 972,000 11,200 134,400 940,800 7,600 91,200 912,000
48 16,300 195,600 978,000 11,300 135,600 949,200 7,600 91,200 912,000
49 16,300 195,600 978,000 11,300 135,600 949,200 7,700 92,400 924,000
50 16,300 195,600 978,000 11,400 136,800 957,600 7,700 92,400 924,000
51 16,400 196,800 984,000 11,400 136,800 957,600 7,800 93,600 936,000
52 16,400 196,800 984,000 11,500 138,000 966,000 7,800 93,600 936,000
53 16,500 198,000 990,000 11,500 138,000 966,000 7,900 94,800 948,000
54 16,500 198,000 990,000 11,600 139,200 974,400 8,000 96,000 960,000
55 16,600 199,200 996,000 11,700 140,400 982,800 8,100 97,200 972,000
56 16,700 200,400 1,002,000 11,800 141,600 991,200
57 16,800 201,600 1,008,000 11,800 141,600 991,200
58 16,900 202,800 1,014,000 12,000 144,000 1,008,000
59 17,000 204,000 1,020,000
60 17,100 205,200 1,026,000

အကျိုးခံစားခွင့်များ

 • သင်၏ဝန်ဆောင်မှုတွင် အလုပ်ထဲအပြည့်အဝစိတ်နှစ်ထားသော Grand Guardian အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိခြင်း
 • အငြင်းအခုံတစ်စုံတစ်ရာမပါဝင်သော လျှောက်လွှာ၊ ပရီမီယံပေးချေမှုနှင့်အာမခံလျော်ကြေးလုပ်ငန်းစဉ်
 • ပရီမီယံကြေးနှင့်ပေါ်လစီသက်တမ်းတို့တွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု
 • တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ ငွေစုမှုအလေ့အကျင့်ကို အသက်အာမခံအားသက်ရောက်စေမှုဖြင့် တိုးမြှင့်ပေးပြီး ပေါ်လစီသက်တမ်း အကုန်တွင် အာမခံငွေအလုံးအရင်းအား ထိန်းသိမ်းပေးထားခြင်း။
 • အာမခံလျော်ကြေးငွေအပေါ်တွင် အခွန်ငွေမကောက်ခံထားပါ။
 • အသက်အာမခံပေါ်လစီအတွက် ပရီမီယံအား ပေးချေရန်သတ်မှတ်ထားသည့်ငွေမှနှုတ်ယူရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။
 • အာမခံငွေပမာဏအား ရွေးချယ်ရန် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ရွေးချယ်မှုသည် ယုတ္တိရှိပြီး ပေါ်လစီကိုင်ဆောင်ထားသူ တတ်နိုင်သည့် ပရီမီယံအပေါ်တွင် မူတည်ရမည်ဖြစ်သည်။