ပင်မစာမျက်နှာ » အသက်အာမခံ » စုပေါင်းအသက်အာမခံ

စုပေါင်းအသက်အာမခံ

စုပေါင်းအသက်အာမခံဆိုသည်မှာ ကာယ၊ ဉာဏ အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပတွင် အသက်နှင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါထိခိုက်မှုများအတွက် ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်သော အာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

အာမခံထားခွင့်ရှိသူ

အသက် (၁၈) နှစ် မှ (၆၀) နှစ် အထိ ဝန်ထမ်းများထားခွင့်ရှိသည်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ၊ မြန်မာပြည်အတွင်း လည်ပတ်နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများ ထားရှိနိုင်ပြီး အနည်းဆုံး (၅) ဦးနှင့်အထက်လည်းထားရှိနိုင်ပါသည်။

ထားရှိနိုင်သော အာမခံသက်တမ်း

အာမခံ သက်တမ်း (၁) နှစ် ထားရှိနိုင်ပါသည်။

အာမခံထားငွေ

အနည်းဆုံး (၁) သောင်းမှ အများဆုံး သိန်း (၅၀) ထိထားရှိနိုင်သည်။

ပရီမီယံပေးချေမှု

တစ်လုံးတည်းငွေပေးချေမှုဖြင့်ပေးချေရမည်။

ပရီမီယံနှုန်း

အာမခံထားငွေ ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်း
အသက် (၄၅) နှစ်ကျော် လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ အာမခံထားငွေကျပ် (၁) သန်းကျော် လျှင်သော်လည်းကောင်း ဆရာဝန်၏ ဆေးစစ်ချက်ဖြင့် လက်ခံပါသည်။ (လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ပြင်ပတွင်ဖြစ်ပွားသောအလုပ်သမားများ၏ မတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။)

သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်

အကယ်၍ အာမခံစာရင်းတွင်ပါဝင်သော ဝန်ထမ်းတစ်ဦး သည်အာမခံကာလအတွင်းသေဆုံးခဲ့လျှင် အာမခံတန်ဖိုး ကိုအလုပ်ရှင်၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တစ်လုံးတည်းသော ငွေသားအကျိုးခံစားခွင့်ကို လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

ထိခိုင်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်

အကယ်၍ အာမခံစာရင်းတွင်ပါ ဝင်သောဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ဒဏ်ရာရလျှင်အောက်ဖော်ပြပါနှုန်းအတိုင်းလျော်ကြေး ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အချိန်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောဒဏ်ရာများ အတွက်တာဝန်ရှိဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ပေါ် မူတည်၍ သင့်လျော်သော သက်သာခွင့်များကိုပေးရမည်။

ထိခိုင်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းအတွက်နှုန်းထား

အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုကြောင့် အလုပ်တွင်လုံးဝမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း (၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးခံစားခွင့်)
မျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်းခြင်း (၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးခံစားခွင့်)
နားတစ်ဖက်ပင်းခြင်း (၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးခံစားခွင့်)
လက်တစ်ဖက်ပျက်ခြင်း (၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးခံစားခွင့်)
ခြေတစ်ဖက်ပျက်ခြင်း (၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးခံစားခွင့်)
လက်တစ်ဖက်ကျိုးခြင်း (၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးခံစားခွင့်)
ခြေတစ်ဖက်ကျိုးခြင်း (၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးခံစားခွင့်)

အကျိုးခံစားခွင့်မရရှိနိုင်သောအချက်များ

  • မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း
  • မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း
  • အာမခံထားသူများစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့်အလုပ်သမားတစ်ဦးသည် လုပ်ငန်းခွင်မှ အပြီး ထွက်သွားလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ယင်းနေ့ရက်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်သော သေဆုံးခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် နစ်နာကြေးရခွင့်မရှိပါ။
  • အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှ ရရှိသောဒဏ်ရာအတွက် နစ်နာကြေး ရခွင့်မရှိပါ။
  • အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် ဒဏ်ရာရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ ရရှိသောဒဏ်ရာအတွက် နစ်နာကြေးရခွင့်မရှိပါ။