ပင်မစာမျက်နှာ » အသက်အာမခံ » ပရီမီယံတစ်ကြိမ်ပေးနှစ်တိုချေးငွေအသက်အာမခံ

ပရီမီယံတစ်ကြိမ်ပေးနှစ်တိုချေးငွေအသက်အာမခံ

၎င်းအာမခံသည် ချေးငွေယူထားသူများအတွက် မမျှော်လင့်ထားသော ထိခိုက်နစ်နာမှုများကြောင့် ချေးငွေပြန်လည် မဆပ်နိုင်ပါက ကူညီထောက်ပံ့ပေးသောအာမခံအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအာမခံကို အာမခံထားငွေ တဖြည်းဖြည်း လျော့ချခြင်း (Decreasing Sum Insured) ဖြင့်လည်းကောင်း ပုံသေအာမခံထားငွေ (Fixed Sum Insured) ဖြင့်လည်းကောင်း ထားရှိနိုင်ပါသည်။

အာမခံထားခွင့်ရှိသူ

 • အသက် (၁၈)နှစ် မှ (၆၄)နှစ်အတွင်းရှိရမည်။
 • ဘဏ်များ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ချေးငွေလုပ်ငန်းများ နှင့် အသေးစားစီးပွားရေး ချေးငွေလုပ်ငန်းများ မှ ချေးငွေယူထားသူများ

ထားရှိနိုင်သော အာမခံသက်တမ်း

 • သင်၏ တစ်နှစ်မှနှစ်နှစ်အထိ သင်ပေးချေရန်ချေးငွေအပေါ် အာမခံနှင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်။

ဆေးစစ်ရန်လိုအပ်ချက်များ

 • လူတစ်ဦးဟာ ၁သိန်းကနေ သိန်း၃၀ကြား အာမခံထားလိုလျှင်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရမည်။
 • လူတစ်ဦးဟာ သိန်း၃၀အထက် အာမခံထားချင်လျှင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုမျိုး ခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
 • အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ချိတ်စပ်ထားသည့် ဆရာဝန်နှင့် နာ့စ်များမှ သင့်အား စစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မည်။

အာမခံလျောက်ထားပုံ

 • အာမခံထားလိုသူ သို့ အစုအဖွဲ့ဖြင့် ထားလိုသူများသည် အာမခံ ကုမ္ပဏီသို့ နာမည်စာရင်း လျောက်လွှာတင်ပြီး ထားရှိနိုင်သည်။

အာမခံထားငွေ

 • အနည်းဆုံး ကျပ်(၁)သိန်းမှ ချေးငွေပမာဏ (သို့) ငွေချေးပေးသည့် ဘဏ်/ ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း/ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းများမှ သတ်မှတ်သည့် ပမာဏအထိ အာမခံထားနိုင်ပါသည်။
 • ကျသင့်ပရီမီယံအား တစ်ကြိမ်တည်းပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပြီး အာမခံထားသူ၏ အသက် အာမခံသက်တမ်းနှင့် အာမခံထားငွေပေါ်တွင် မူတည်၍ တွက်ချက်ပါသည်။ (အာမခံထားငွေနှင့် အာမခံထားသူ၏ အသက်ပေါ်တွင်မူတည်၍ လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။)

ပရီမီယံနှုန်း

အာမခံထားငွေတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချသည့်ပုံစံတွင် ပရီမီယံနှုန်းထား (အာမခံထားငွေ (၁၀) သိန်းအတွက်)
(MMK) Policy Term
အသက် 1 2
18 3,900 6,900
25 4,900 8,700
30 5,900 10,700
40 8,400 15,400
50 11,600 21,600
60 22,200 42,300
65 31,800  

ပုံသေအာမခံထားငွေပုံစံအတွက်ပရီမီယံနှုန်းထား (အာမခံထားငွေ (၁၀) သိန်းအတွက်)
(MMK) Policy Term
အသက် 1 2
18 5,000 9,000
25 6,600 12,300
30 8,600 16,100
40 13,000 24,500
50 18,600 35,800
60 37,600 73,800
65 54,700

ကျသင့်ပရီမီယံအား တစ်ကြိမ်တည်းပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပြီး အာမခံထားသူ၏ အသက် အာမခံသက်တမ်းနှင့် အာမခံထားငွေပေါ်တွင် မူတည်၍ တွက်ချက်ပါသည်။ (အာမခံထားငွေနှင့် အာမခံထားသူ၏ အသက်ပေါ်တွင်မူတည်၍ လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။)

အကျိုးခံစားခွင့်များ

 • မမျှော်လင့်သောဖြစ်ရပ်ကြောင့် ငွေချေးယူသူ သေဆုံး/ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခဲ့လျှင် ငွေချေးသည့် ဘဏ်/ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း/ အသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းများမှ ချေးငွေပြန်လည်ရရှိခြင်း။
 • မမျှော်လင့်သောဖြစ်ရပ်ကြောင့် ငွေချေးယူသူ သေဆုံး/ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်ခဲ့လျှင် ၄င်း၏ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုအနေဖြင့် အရစ်ကျဝယ်ယူထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ဆက်လက်ပေးဆပ်ရန် ပူပန်စရာမလိုခြင်း။
 • ပေးသွင်းသည့် ပရီမီယံပေါ်တွင် ဝင်ငွေခွန်သက်သာခွင့်ရှိခြင်း။

အကျိုးခံစားခွင့်အား လွှဲပြောင်းပေးခြင်း

 • ကာလတိုသာမန်ပရီမီယံအကြွေးအသက်အာမခံထားရှိသူအနေဖြင့် အာမခံချေးငွေပေးသော ဘဏ်များ၊ ငွေကြေးစီမံသောအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးရန်ဆန္ဒရှိသ မည်သူ့ကိုမဆိုထံသို့ ရာခိုင်နှုန်း အချိုးကျဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။

အကျိုးခံစားခွင့်မရှိသောအချက်များ

အာမခံထားသူသည် အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းကိစ္စများကြောင့် သေဆုံးခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ထာဝစဉ်မသန်စွမ်း ဖြစ်ခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း အာမခံ အကျိုးခံစားခွင့်များအား ရခွင့်မရှိပါ။ ပေးသွင်းပြီး ပရီမီယံကိုသာ ပြန်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
 1. ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အနာတရဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။
 2. မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်း။
 3. မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်း။
 4. ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေသော ဆေးကို မှီဝဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်း။
 5. ကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်း။
 6. အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ဖော်ပြရန် ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့်ဖြစ်ခြင်း။

ပေါ်လစီတည်မြဲခြင်း

ပရီမီယံစတင်သည့်နေ့မှ စတင်ပြီး ပေါ်လစီစတင် ပြင်ဆင်ကာ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော နေ့မတိုင်ခင် ပေါ်လစီအား ပြင်ဆင်သွားမည်။
 • ပေါ်လစီလျှောက်လွှာအတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ရပ်ဆိုင်းသည့်နေ့
 • အာမခံထားသူ သေဆုံးသွားသည့်နေ့
 • အာမခံထားသူမှပေါ်လစီအား ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့်နေ့
 • ပေါ်လစီအားအဆုံးသတ်သည့်နေ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်လိုက်သည့်နေ့
 • အာမခံထားသူ ထာဝစဉ် မသန်စွမ်းဖြစ်သွားသည့်နေ့